مصرف بیش از حد اسانس‌ها باعث تحریک دستگاه گوارش شده و ممکن است سبب تهوع و اسهال و استفراغ گردد. همچنین عوارض جانبی نامطلوب بر روی سقط جنین با دوزهای مصرفی بالا دیده‌شده است.